Výjezdy k mimořádným událostem v roce 2009

Výjezdová jednotka SDH Kozlovice byla v letošním roce prozatím povolána k dvaceti osmi mimořádným událostem, z tohoto počtu je devět požárů, čtyři dopravní nehody a patnáct technických pomocí.
Prozatím posledním výjezdem byla technická pomoc – spolupráce se složkami IZS. Jednotka SDH Kozlovice spolupracovala s Policií ČR při hledání pohřešované osoby