Výbor SDH 2015-2020

 

Jméno Funkce
Král Libor starosta
Pavlát Petr náměstek starosty, jednatel
Pavlát Tomáš velitel
Pavlíčková Vladimíra hospodářka
Toflová Kateřina kronikář
Trubáková Marie vedoucí mládeže
Závodný Pavel organizační referent
Šrubař Kamil materiálně technický referent
Juchelka Tomáš referent civilní obrany
Krpec Pavel ml. vedoucí družstva mužů
Kusý Pavel správce internetových stránek
Toflová Radmila referentka žen
Pavlíček Jakub člen výboru
Trubáková Veronika člen výboru
Žáček Tomáš člen výboru

 

Kontrolní a revizní rada

Jméno Funkce 
Krpcová Božena člen kontrolní a revizní rady
Zeman Augustin člen kontrolní a revizní rady
Žáček Pavel člen kontrolní a revizní rady