Máme nový výbor

Na konci loňského roku skončilo pětileté období výboru, a tak nás čekaly volby. Ty proběhly 7. prosince na výroční valné hromadě v hasičské zbrojnici. Zde se volil starosta, náměstek, velitel, preventista, vedoucí MH a revizor sboru. Dále bylo zvoleno zbylých 15 členů výboru a 2 členové revizní rady. Na pozici se po 27 letech již rozhodl znovu nekandidovat Libor Král. Byl tahounem a iniciátorem mnohých kulturně společenských akcí, soutěží, brigád, zájezdů a mnohých dalších akcí, které jsme uspořádali pro širokou veřejnost nejen z Kozlovic. Spoustu let zastával funkci starosty okrsku č.13, náměstka starosty OSH FM, působil rovněž ve strukturách KSH na pozici člena VV a vedl krajskou odbornou radu vnitroorganizační. Libor odvedl nejen pro náš sbor, ale také pro SH ČMS obrovský kus práce, za kterou mu patří velký dík. 

Nový výbor se poprvé sešel 16.12.2019 a na svém jednání byly zvolené další funkce členů výboru.

Nově zvolený výbor nyní pracuje ve složení:

Starosta: Ing. Petr Pavlát

Náměstek starosty: Pavel Závodný

Velitel: Tomáš Pavlát

Jednatelka: Kateřina Toflová

Preventista: Pavel Krpec ml.

Vedoucí MH: Marie Trubáková

Hospodář: Pavel Žáček

Referentka žen: Bc. Veronika Trubáková DiS.

Kronikářka: Hana Chocholatá

Referent materiálně – technického zabezpečení: Kamil Šrubař

Organizační referent: Bc. Jakub Pavlíček

Vedoucí mužů: Petr Chocholatý

Ostatní členové výboru: Radek Juchelka, Libor Král, Tomáš Žáček


Revizní rada nově pracuje ve složení:

Revizor sboru: Ing. Radmila Toflová

Ostatní členové revizní rady: Štěpán Pavlíček, Lukáš Tabach