Den první pomoci

V sobotu 13. listopadu se v sále obecního úřadu uskutečnil „Den první pomoci“ pro širokou veřejnost, v rámci kterého proběhlo také školení členů výjezdových jednotek sborů dobrovolných hasičů okrsku č. 13. Během celého odpoledne byla pro návštěvníky připravena interaktivní stanoviště, na kterých si mohli zájemci pod dohledem odborníků z praxe a studentů lékařských oborů vyzkoušet základní úkony první pomoci v následujících oblastech – první pomoc u dětí, polytraumata, diabetes, epilepsie, stav bezvědomí či KPR.

Za pořadatele bych chtěl poděkovat nejen přednášejícím, kteří si pro návštěvníky připravili zajímavý program, ale také všem účastníkům, kteří část sobotního odpoledne věnovali „vzdělávání“ v oblasti první pomoci. Doufáme, že jste si akci užili stejně jako my a že jste si odnesli mnoho zajímavých informací a praktických rad, které dokážete v případě potřeby správně využít.

Za Sbor dobrovolných hasičů Kozlovice Jaroslav Borák