3.11.2020 ÚNIK PLYNU HUKVALDY

Jednotka vyjela na žádost KOPIS, k úniku plynu do ovzduší, v obci Hukvaldy. Na místě byl proveden průzkum. Byl zjištěn masivní únik plynu z potrubí, na kterém byl mulčovacím strojem uražen ventil. Následně se na místo dostavila jednotka HZS FM. Po zastavení úniku plynu a domluvě s velitelem zásahu jsme se vrátili zpět na základnu.