26.02.2021 POŽÁR KOZLOVICE

Jednotka vyjela na žádost KOPIS Ostrava k požáru sazí v komíně na rodinném domě. Po příjezdu na místo událostí průzkumem jednotka zjistila, že hoří saze v komíně na tuhá paliva a zahájila hasební práce. Po uhašení topeniště v kotli na tuhá paliva bylo použito práškového hasícího přístroje k utlumení hoření sazí v komínovém tělese. Po příjezdu HZS MSK Frýdek Místek převzal řízení zásahu velitel HZS F-M a pokračovalo se pomocí vymetacího nářadí k uhašení komínového tělesa. Dále bylo průzkumem zjištěno, že vlivem vysoké teploty komínového tělesa nastalo zahoření půdních konstrukcí v bezprostředním kontaktu komínového tělesa. Po lokalizaci a následné likvidaci požárů bylo velitelem zásahu rozhodnuto, že naše jednotka zůstane na dohled požářiště. Po uplynutí nařízené doby dozoru jednotka zkontrolovala komínové těleso a po zhodnocení, že již nehrozí další nebezpečí požáru a po předání místa události majiteli se jednotka vrátila zpět na svou základnu.