24.05.2021 POŽÁR KOZLOVICE

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k požáru automobilu v obci Kozlovice. Po příjezdu na místo požáru, provedla jednotka průzkum. Bylo zjištěno, že se jedná o zahoření v motorovém prostoru automobilu. Řidič před příjezdem jednotky již požár utlumil ručním hasicím přístrojem. Jednotka nasadila vysokotlaký proud a prováděla dohašování požáru. Po příjezdu jednotky HZS FM se jednotka řídila pokyny velitele zásahu. Po likvidaci a domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.