Socha svatého Floriána

Novou sochu Svatého Floriána naleznete v kapličce ve hřbitovní zdi u zastávky Střed.