Volební valná hromada okrsku č. 13

V pátek 17. ledna se na Hukvaldech sešli zástupci sborů z Měrkovic, Lhotky, Rychlatic, Hukvald, Palkovic, Myslíku a Kozlovic na Valné hromadě okrsku č. 13. Jednání se zúčastnilo všech 21 členů a hosté. Nejprve jsme zhodnotili uplynulý rok – přečetly se zprávy jednatele a velitele okrsku, taktéž všech sborů. Poté následovaly volby. Vedla se dlouhá diskuze a na volené posty padlo spoustu návrhů. Nakonec vše dopadlo následně:
 
Starosta: Lukáš Vašenda, SDH Měrkovice
Náměstek starosty: Petr Pavlát, SDH Kozlovice
Velitel: Ladislav Strakoš, SDH Hukvlady
Jednatelka: Kateřina Toflová, SDH Kozlovice
 
Do odborných rad okresu byli navrženi: 
Ladislav Strakoš, člen ORV
Marie Trubáková, členka ORM
Milan Holexa, člen ORP
Čestmír Krč, člen OOR
Petr Pavlát, kandidát na náměstka starosty okresu
 
Na závěr proběhlo poděkování nově zvolených funkcionářů, ale i těch minulých a pohoštění.
 
Přejeme všem hodně sil v jejich práci!