22.5. 2019 TECHNICKÁ POMOC KOZLOVICE

Jednotka vyjela na žádost starosty obce Kozlovice k monitoringu vodních toků v Kozlovicích. Jednotka provedla průzkum, při kterém byly zjištěny naplaveniny štěrku na komunikaci, který jsme uklidili mimo komunikaci. Dále byl zjištěn spadlý strom na část komunikace, který jsem pomocí motorové pily pořezali a odstranili mimo komunikaci, provedli úklid a přejížděli k další nahlášené události. 

Jednotky: SDH Kozlovice