22.5. 2019 TECHNICKÁ POMOC KOZLOVICE

Jednotka vyjela na žádost KOPIS Ostrava k čerpání vody ze sklepa rodinného domu. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že došlo k ucpání propustě v příkopu a voda zaplavila několik zahrad a sklep rodinného domu. Jednotce se podařilo propusť vyčistit, voda se vrátila zpět do koryta příkopu. Hladina vody na zahradách i ve sklepě rodinného domu začala klesat. Jednotka se vrátila zpět na základnu. 

Jednotky: SDH Kozlovice