18.1. 2019 POŽÁR KOZLOVICE

Jednotka vyjela na žádost KOPIS Ostrava k požáru restaurace Ve dvoře. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, při kterém bylo zjištěno že se jedná o požár v kotelně restaurace. Jednotka provedla přirozené odvětrání prostorů. Na místě byla nalezena osoba,která nejevila známky života. Následně se na místo dostavila jednotka HZS FM. Velitel čety HZS FM si převzal velení místa zásahu a jednotka se řídila jeho pokyny. Po domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu. Jednotky: HZS FM, SDH Kozlovice