1.7. 2019 LIKVIDACE BODAVÉHO HMYZU KOZLOVICE

Jednotka vyjela na žádost KOPIS Ostrava k likvidaci bodavého hmyzu. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo v oplechování střešního okna. Jednotka hnízdo zlikvidovala a vrátila se zpět na základnu. 

Jednotky: SDH Kozlovice