Činnost výjezdové jednotky v roce 2018

V roce 2018 pracovala výjezdová jednotka SDH obce Kozlovice v počtu 17 členů. Z tohoto počtu je 1 velitel jednotky, 3 velitelé družstev, 5 strojníků a 8 hasičů.

Jako každý rok probíhalo školení všech členů jednotky. V rámci školení jsme navštívili dva objekty v naší obci. Jednalo se o kostel a základní školu. V rámci těchto prohlídek jsme si objekty prošli, dá se říct, od suterénu až po půdu. Seznámili jsme se s únikovými cestami, hlavními uzávěry vody, elektřiny a plynu. V příštím roce budeme s prohlídkami podobných objektů, kde se může zdržovat větší množství osob, pokračovat. Jedná se zejména o Valašský pivovar Kozlovice, areál Na Mlýně, obecní úřad, mateřská škola, Ranč a jízdárna Kozlovice.

V letošním roce jsme byli Integrovaným Bezpečnostním Centrem Moravskoslezského kraje povoláni k 30 událostem. Z toho bylo 6 požárů, 24 technických pomocí (likvidace hmyzu, spadlé stromy, čerpání vody, záchrana osob ze strže, pátrání po pohřešované osobě). Mimo tuto činnost jednotka prováděla dovoz vody, čištění kanálů, údržbu techniky a technických prostředků.

Tomáš Pavlát, velitel JSDH Kozlovice