Prázdniny u výjezdové jednotky

V červenci a srpnu byla výjezdová jednotka hasičů z Kozlovic povolána IBC MSK k 17 událostem.

Ač se to z průběhu horkého léta nezdá, tak díky prudkým dešťům v polovině července vyjela výjezdová jednotka k čerpání vody ze sklepních prostor dvou rodinných domků. Na žádost starosty obce pak ještě jednotka provedla monitoring dolního toku řeky Ondřejnice.

Dále jednotka dvakrát zasahovala u spadlého stromu přes komunikaci. Stromy byly jednotkou pořezány a odklizeny mimo komunikaci.

Takřka pravidelně se v létě vyjíždí k požárům travního porostu, letos to bylo pouze jednou, hořelo na území obce Hukvaldy. K likvidaci bodavého hmyzu (vosy a sršni) jednotka vyjela jedenáctkrát, což je srovnatelné s loňských rokem.

Členové výjezdové jednotky byli povolání ve druhé polovině srpna k pomoci zraněné osobě, která upadla na naučné stezce Leoše Janáčka a zranila se. Ještě před příjezdem sanitky byla turistka odborně ošetřena členy naší výjezdové jednotky a následně byla snesena ze svahu. Za tuto pomoc byla jednotce vyslovena pochvala KČT Vítkovice, která byla uveřejněna na kozlovickém webu.