VÝJEZD JEDNOTKY 25. 11. 2017

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ STROMU, HUKVALDY

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění stromu. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o 3 spadlé stromy přes komunikaci. Jednotka pomocí motorové pily stromy rozřezala a odstranila mimo komunikaci. Poté jednotka provedla úklid komunikace a vrátila se zpět na základnu.

3 krát Olše výška 6 metrů, průměr 15 cm