VÝJEZD JEDNOTKY 23.10.2017

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ, KOZLOVICE

Jednotka vyjela na žádost KOPIS k odstranění stromu. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o spadlý strom přes komunikaci. Jednotka pomoci motorové pily strom rozřezala a odstranila mimo komunikaci. Poté jednotka provedla úklid komunikace a po domluvě s VD HZS FM se vrátila zpět na základnu. Při pádu stromu došlo k poškození elektrického vedení veřejného osvětlení. Poškozené vedení bylo nahlášeno starostovi obce Kozlovice.

Jasan výška 10 metrů, průměr 20 cm