VÝJEZD JEDNOTKY 9. 2.2016

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ, MYSLÍK

Jednotka vyslána k technické pomoci do obce Myslík. Po příjezdu na místo události byl průzkumem zjištěn strom spadlý přes most na komunikaci. Jednotka provedla osvětlení místa zásahu a poté pořezala spadlý strom motorovou pilou. Pořezané kusy byly odklizeny mimo komunikaci. Po zprůjezdnění komunikace se jednotka vrátila zpět na základnu.