VÝJEZD JEDNOTKY 30.3.2015

TECHNICKÁ POMOC, ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK, KOZLOVICE

Jednotka vyjela na žádost IBC k technické pomoci. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o spadlý strom, který zasahuje do pozemní komunikace. Jednotka společně s jednotkou HZS FM řídila provoz na komunikaci a pomocí motorové pily strom pořezala a odstranila z komunikace. Po ukončení prací se jednotka vrátila zpět na základnu.