Shromáždění delegátů sborů

V sobotu, 28. března, proběhlo v Soběšovicích Shromáždění delegátů sborů v rámci našeho okresu Frýdek-Místek. Schůze se zúčastnilo 92 delegátů a 46 zasloužilých hasičů (účasten byl i Jan Vyvial). O půl deváté jednání zahájil pan Libor Král, který celou schůzi vedl. Na programu bylo 10 bodů – mezi které patřilo čtení zprávy o činnosti za období 2010-2014, zprávy o hospodaření sdružení či zprávy odborných rad, a taky schválení hlavního zaměření činnosti na další období do r. 2020.

Nejdůležitějším bodem byly volby. Jednotlivých volených pozic bylo spousta, avšak mezi ty nejdůležitější patřila volba starosty okresu a volba 3 náměstků. Starostou okresu byl, v druhém kole, zvolen Dalibor Velčovský z Vyšních Lhot. Mezi náměstky neproběhla žádná změna, a dále tuto funkci bude zastávat Šárka Čerňáková, Bc. Jaroslav Mikoláš a Libor Král. Výsledky dalších hlasování naleznete na www.oshfm.cz.

Na závěr proběhlo poděkování a ocenění členů, sborů za odvedenou práci. Za zmínku také stojí poděkování starosty KSH MSK, Ing. Lea Kuběny, které obdržel náš člen Jan Vyvial nejml.   sjezddsjezd vybor

Na fotce z leva: Bc. Jaroslav Mikoláš, Libor Král, Šárka Čerňáková, Petr Domčik a Ing. Leo Kuběna

Foto viz. http://oshfm.rajce.idnes.cz/Shromazdeni_delegatu_sboru_28.3.2015_Sobesovice/