VÝJEZD JEDNOTKY 21. 2.2015

POŽÁR, SAZE V KOMÍNĚ, KOZLOVICE, MĚRKOVICE

Jednotka vyjela na žádost IBC k požáru sazí v komíně. Po příjezdu na místo jednotka provedla průzkum, poté společně s jednotkou HZS FM provedla uhašení a vymetení komínu. Po domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.